Thông tin chung về công ty

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CHỢ LỚN
Tên tiếng Anh: CHOLON CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: CHOLONCONS
Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VND
Mã số thuế: 0312671412
Ngày thành lập: 04/03/2014
Trụ sở chính: 868 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.62608057
Fax: 028.62607964
Website: www.xaylapcholon.com
 Email: xaylapcholon@gmail.com