Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, được tổ chức QMS (Australia) đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu.

Qui trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015 được Công ty áp dụng từ lúc triển khai xây dựng cho đến khi hoàn thành và bàn giao công trình, các khâu như đánh giá lựa chọn nhà cung ứng, quản trị và đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và bảo dưỡng máy móc-thiết bị, công tác triển khai thiết kế, xây dựng, giám sát thi công, an toàn-vệ sinh lao động, nghiệm thu… đều được đưa vào quy trình quản lý.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 của Công ty luôn được xem xét đánh giá, cập nhật và cải tiến liên tục cho phù hợp, để vận hành ngày càng hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho công ty và khách hàng.

 picture1