Thông tin chung về công ty

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CHỢ LỚN Tên tiếng Anh: CHOLON CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: CHOLONCONS Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VND Mã số […]

23/08/2017

Xem thêm